Gebed voor martelaren

Aartsbisschop Joris Vercammen gaat samen met Mgr. Woorts (Room-Katholieke Kerk) en aartsbisschop Polycarpus (Syrisch Orthodoxe Kerk) voor in een gebedsdienst op maandag 18 april om 19.30 uur in de Mariakerk aan de Stationsstraat 13 te Apeldoorn. Het betreft een oecumenische gebedsdienst voor de geloofsgetuigen van de Christelijke kerk in de wereld, het gebed voor de martelaren.

Het Gebed voor de Martelaren, dat de Sant’ Egidio-gemeenschap sinds het jaar 2000 jaarlijks in de Goede Week bidt, ontstond uit de wens van paus Johannes-Paulus II om het geloofsgetuigenis van de martelaren van de twintigste eeuw te gedenken. Het martelaarschap verenigt christenen van alle belijdenissen en is daarom een thema bij uitstek voor een oecumenische ontmoeting.
In veel landen worden Christenen vervolgd vanwege hun geloof. Het gevolg: armoede, gevangenschap en soms zelfs de dood. Ook in het afgelopen jaar zijn er veel martelaren bijgekomen. Tijdens het Gebed voor de Martelaren in de Goede Week herinneren we ons de namen van de martelaren van het afgelopen jaar in de vijf continenten. De lijst wordt aangevuld met belangrijke geloofsgetuigen uit de voorbije jaren en eeuwen. Er wordt samen met christenen uit andere kerken voor verdraagzaamheid en vrede gebeden.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 15 april 2011