Stevig doorwerken in ontspannen sfeer

Hoewel de adviseurs, specialisten en bijzondere gasten in- en uitvliegen, werken de oud-katholieke bisschoppen gestaag door om de jaarlijkse zitting van de Internationale Bisschoppen Conferentie goed te ronden. Op donderdag staat in de avond het overleg met de Anglicaanse bisschoppen en de Coördinerend Anglicaans-Oud-Katholieke Raad op het programma.
De bisschoppen hebben op donderdagmiddag even vrij en zijn van plan hiervan goed gebruik te maken.

Hedenmiddag wordt bisschop Katharine Jefferts Shori op Schiphol verwacht, zij heeft voor de komende dagen een parallel programma tot aan het afsluitende diner van vrijdagavond en de oecumene-ontmoeting en Quasimodolezing op zaterdag in Utrecht.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 11 mei 2011