Filippijnse parochie opgericht in Nederland

Zondagmiddag 19 juni jl. was het opnieuw feest in de Ruysdaelstraat te Amsterdam. Nadat daar een half jaar geleden voorzichtig gestart werd met maandelijkse vieringen, was nu het moment aangebroken om de Filippijnse parochie in Nederland officieel op te richten. Onder de ongeveer zestig kerkgangers waren hoge gasten: medewerkers van SKIN, de koepelorganisatie van migrantenkerken in Nederland, en leden van het Filippijnse parlement, die in ons land op bezoek waren.
Eerst werd de eucharistie gevierd in het rood van Pinksteren. Voorgangers waren bisschop Dirk Jan Schoon en assisterend pastoor Peter-Ben Smit, terwijl ds. Cesar Taguba het welkomstwoord en de mededelingen verzorgde. Een muziekgroep zorgde voor de voor- en koorzang. Vervolgens was er een presentatie ter herdenking van de 150e geboortedag van dr. Jose Rizal, een strijder voor de onafhankelijkheid van de Filippijnen. En daarna was er een huishoudelijk gedeelte waarin de reglementen van de nieuwe parochie werden besproken en met enkele wijzigingen werden aangenomen. Tenslotte werd er een parochieraad gekozen waarvan ds. Taguba de voorzitter is. Het geheel werd zoals gebruikelijk afgesloten met hapjes bij de koffie en thee, waarna het nog lang erg gezellig bleef.
 De nieuwe parochie is een samenwerkingsverband van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, de Filippijnse Onafhankelijke Kerk en de United Church of Christ in the Philippines (een fusie van zes protestantse kerken), onder kerkelijk toezicht van bisschop Dirk Jan. De nieuwe parochie zal de diensten voortzetten, telkens op de derde zondag van de maand om 14.00 uur, en daarnaast activiteiten ontwikkelen die de positie van migranten en ongedocumenteerden in Nederland ten goede komen.

 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 27 juni 2011