Amersfoorts Mirakelboek digitaal leesbaar

In het Amersfoortse Mirakelboek werden de mirakelen/wonderen genoteerd die de bedevaartgangers tussen 1444 en ca. 1545 hebben ervaren. Het origineel is wonderlijk genoeg verdwenen, er zijn nog wel drie afschriften bekend. Eén berust bij het Archief Eemland, één in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel en één in de oud-katholieke kerk van de H. Georgius te Amersfoort. Daar ligt dit Mirakelboek sinds eeuwen veilig in een kluis. Af en toe komt het te voorschijn bij een tentoonstelling of op speciale dagen, maar dan nog kan men slechts een paar bladzijden bekijken. Het overgrote deel blijft verborgen, ook is het oude handschrift niet makkelijk leesbaar.  Het Mirakelboek is gedurende de tentoonstelling Maria idool van alle tijden te bewonderen in Museum Flehite te Amersfoort vanaf 10 juli a.s.

 

Een wonderlijk mirakel (nr 89).

Item het was een wijff van Utrecht, die had een kijndt van ix iaeren, dat 

beladen was mitten steen, alsoe zeer dat alle die vrienden iamer aen dat 

kijndt saghen. Alzoe dattet d’vrienden overgaven, dat ment snieden soude. 

Ende d’vader vant kijndt toech vuijt om een meijster. Ende als die vader vuijt 

was, hiel hem dat kijndt alzoe qualicken, dat d ‘moeder viel op haer knijen en 

seyde: “Lieve Moeder Goedts, ic love U te versoeckne t‘ Amersfoert mit mijn 

kinde, op dattet genade mach krioegen vander pijnen.”Ende die moeder 

heeft dat kijndt op haer schoet genomen en heeft zijn manlickheit aen getast 

ende die steen is die moeder gecoemen in die handt. Ende is gesont 

geworden ende quam van d ‘selfde daghe hier. Ende dede haer bedevaert. 

 

Toch is het boeiend om te bekijken: waar kwamen de bedevaartgangers vandaan, wat was hun drijfveer, waren sommigen op boete- of strafpelgrimage gezonden? Hier komen de digitale ontwikkelingen ons te hulp. 

Vanaf juli 2011 zal het complete Mirakelboek digitaal te raadplegen én te lezen zijn op de website van de Anersfoortse parochie onder de knop Mirakelboeck,  Zowel het oude handschrift als de leesbare tekst, uit de uitgave “Onser Liever Vrouwen t’Amersfoert”, door P. Lukkenaer, uitgave Het Onze Lieve Vrouwe Gilde van Amersfoort, meimaand 1946, zijn daarop te vinden. 

Zeer de moeite waard én een mooie aanvulling op de boeken Bedevaart en Kerkeraad – de Amersfoortse vrouwevaert van 1444 tot 1720 van Ottie Thiers (1994, uitgeverij Verloren)  en het boek Sint Joris op ’t Zand, geschiedenis van de katholieken in Amersfoort,  van drs. Wietse van der Velde (2009, uitgeverij Bekking & Blitz).

Auteur Ottie Thiers zal op zondagmiddag 11 september komen vertellen over haar miraculeuze ervaringen bij het onderzoek naar De Amersfoortse Vrouwevaert. In de Oud-Katholieke kerk H. Georgius, ’t Zand 13, 3811 GB Amersfoort., aanvang: 14:30 u. Entree: gratis.

 

Bron: persbericht Oud-Katholieke Parochie Amersfoort

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 6 juli 2011