Opleiding lectoren afgerond

Zaterdag 18 juni jl. was de laatste cursusbijeenkomst voor de lectoren in opleiding. Op deze dag kregen de cursisten hun laatste les in systematische theologie door Harald Münch. Daarna volgde in plaats van het gebruikelijke middaggebed een vesper in de seminariekapel waarin, voor deze speciale gelegenheid, bisschop Joris voorging. De cursisten hebben zich gedurende de cursus enorm toegewijd en bevlogen getoond. Maar er hebben zich op verschillende levenspaden ook verdrietige dingen voorgedaan. Tijdens de gesprekken en in de voorbeden is hieraan ook geregeld aandacht besteed. De vespers onder het octaaf van Pinksteren met daarin onder andere de hymne Veni Creator Spiritus en psalm 23 wilde deze lectorenopleiding spiritueel afsluiten en in gebed en stilte voor God brengen.

Na de vesper volgde de uitreiking van de certificaten aan de verschillende deelnemers. Bisschop Joris wenste eenieder van harte proficiat en ging in zijn toespraak in op de opdracht van dienstbaarheid aan de parochie. Voorbeden, overwegen en ook voorgaan in Diensten van Schrift en Gebed als mogelijke taken van de lector. Maar daarnaast ook het bidden voor en met parochianen in geval van ziekte of een gebedsbijeenkomst de avond voor een begrafenisdienst. Het brengen van de communie aan een medeparochiaan. Het starten van een gebedsgroep. Allemaal mogelijkheden die kunnen voortkomen uit noden van de parochie of medeparochianen.
De cursisten kregen naast hun certificaat namens de kerk ook een boek uitgereikt. Het Groot Gebedenboek – de mooiste gebeden van vroeger en nu. Dit als dank voor hun inzet en de tijd die gedurende twee jaren in het volgen van de cursus gestoken is.
Een grote verrassing waren de persoonlijk geschreven felicitaties van Luc De Saeger. Deze docent heeft gedurende vier bijeenkomsten exegese over het oude en het nieuwe testament gegeven. Hij was erg onder de indruk van de toewijding van de deelnemers en wilde hen graag een extra blijk van waardering geven, zo schreef hij in de begeleidende brief.

Adrie Paasen stopt na zich jaren ingezet te hebben als lid van de Stuurgroep Lectoren. Zij werd ook in het zonnetje gezet en kreeg een bos bloemen uitgereikt. Johannes van Riessen heeft zich gedurende de afgelopen cursus ook beziggehouden met de stuurgroep maar moet hier vanwege de drukte van zijn studie mee stoppen. Ook hem wacht nog een bedankje! Inmiddels stonden lekkere hapjes en drankjes klaar maar voordat we ons daarop konden storten werd de Stuurgroep namens de cursisten door Ab Mollema toegesproken en kregen zij namens de cursisten een boekje van Blaise Pascal, Het leven van Jezus, uitgereikt. Na de toespraken konden we genieten van salades en stokbrood en onder het genot van een drankje nog even napraten. Al met al was een mooie en geslaagde dag.

De leden van de stuurgroep lectoren wensen Ab, Brigitte, Frances, Gertjan, Jeannien, Maria, Mea, Michiel en Peter veel zegen en plezier toe in hun dienstwerk aan de parochie.

 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 27 juni 2011