Josef König overleden

Jongstleden vrijdag overleed, na enige tijd ziek te zijn geweest, Josef König, lid van de Synodale Raad van de Oud-Katholieke Kerk in Tsjechië.  De Tsjechische Kerk verliest in hem een van zijn belangrijkste leden. Samen met de bisschop Dusan heeft hij veel werk verzet om de kerk, na jaren van onderdrukking door het totalitaire systeem, weer op te bouwen.

Hij heeft veel werk gemaakt van het weer opbouwen van het archief van zijn kerk en was dan ook met enige regelmaat in Amersfoort te vinden om daar complete dozen met gevoerde correspondentie te digitaliseren. Hij publiceerde ook regelmatig artikelen over zijn bevindingen. Op internationaal niveau was hij eveneens actief, zo was hij jarenlang de steun en toeverlaat (en tolk) voor zijn bisschop bij internationale ontmoetingen en bisschoppenconferenties.

De Tsjechische kerk zal een markant man missen.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 18 juli 2011