Oud- en nieuw-katholiek

Het boek van bisschop Vercammen “Oud- en nieuw-katholiek De spirituele zoektocht van die andere katholieken” is nu verkrijgbaar via de webshop. Prijs: € 15,95 excl. verzendkosten (met verzendkosten € 18,00). 

Een mooi ‘missionstatement’ van de Oud-Katholieke Kerk en stof voor gespreksgroepen.

De traditionele kerken hebben het moeilijk. Te midden van de turbulente ontwikkelingen in cultuur en maatschappij slagen zij er niet langer in om op een positieve wijze van zich te doen spreken. Het leven is er ook niet minder complex op geworden, de laatste decennia. Dat maakt dat juist de behoefte aan inspiratie groot is. Gelukkig hebben de meeste mensen alles wat ze nodig hebben om comfortabel te kunnen leven. Maar juist daardoor knaagt de spirituele nood nog meer. Soms lukt het geloofsgemeenschappen daarop in te spelen, maar vaak lijkt het alsof de kerken weinig ruimte kunnen scheppen voor die hedendaagse zinzoekers. Het ontbreekt de kerken aan vrijheid. In een katholieke spiritualiteit zou die vrijheid centraal moeten staan. De vrijheid om verbonden te kunnen worden. Katholiek-zijn betekent immers leven vanuit verbondenheid: met de cultuur en de maatschappij, met mede-gelovigen, met de wereldwijde christenheid en al hun kerken maar ook met anders-gelovigen. In die verbondenheid wordt de kerk tot ruimte van ontmoeting, gesprek en viering. Een dergelijke kerk biedt ook de ruimte die gelovigen nodig hebben om de sporen van de Drieëne te kunnen ontcijferen. Een dergelijke kerk bouw je van onderop op. Op die wijze draagt ze bij tot de kwaliteit van het leven en de menswaardigheid van het samenleven. De Oud-Katholieke Kerk van Nederland weet zich dienstbaar aan dat ideaal. Oud- en nieuw-katholiek geeft een schets van de spirituele zoektocht van deze ‘andere katholieken’. Als een bijdrage aan een hedendaags katholiek geloofs-beleven ‘van eigen bodem’.

Uitgave van de Valkhof Pers. ISBN 9789056253530.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 18 juli 2011