Heiligen overstromen Jorwerd

Oud-katholieken in Jorwerd temidden van honderden heiligenbeelden

In de doorgaans sober ingerichte Sint Radboudkerk te Jorwerd kwamen afgelopen zaterdagavond de Friese oud-katholieken tezamen voor de derde adventsviering, temidden van honderden heiligenbeelden.

‘Een wolk van heiligenbeelden’ omringden de aanwezigen als stille getuige van een devoot verleden en heden.

In deze kerk te Jorwerd was het afgelopen weekend een tentoonstelling van heiligenbeelden, bid- en devotieprentjes, wijwaterbakjes, rozenkransen, kruisbeelden en iconen. In samenwerking met de Stichting Oude Friese Kerken (de Friese versie van deze stichting zullen we u besparen) en initiatiefnemer Jan van Cruchten (Assen) werd de oud-katholieke kerngroep Jorwerd, dat deel uitmaakt van de parochie van de Heilige Martinus in het hoge Noorden, in de gelegenheid gesteld zich te presenteren door middel van een boekenstand.

Ongeveer 1000-1200 belangstellenden hebben deze tentoonstelling bezocht. Honderden bezoekers bezochten met (grote) belangstelling de oud-katholieke boekenstand en maakten veelal voor het eerst kennis met de Oud-Katholieke Kerk. Vele boeiende gesprekken werden door leden van de oud-katholieke kerngroep Jorwerd gevoerd met deze belangstellenden. Op een bescheiden wijze werd aan de oud-katholieke weg getimmerd.

Tekst: Pieter van Hes

Foto: Frederica Loressa Peckelsen

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 12 december 2011