Bondsdag 2012

Op dinsdag 8 mei 2012 wordt in Egmond aan Zee de 85e Bondsdag van de Bond van Oud-Katholieke Vrouwen in Nederland gehouden.
De Bondsdag is niet alleen voor de leden van de Bond, ook overige geïnteresseerde vrouwen zijn van harte welkom om eens te komen horen over het reilen en zeilen van de Bond van Oud-Katholieke Vrouwen, de grootste vrijwilligersorganisatie binnen de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.
Vrouwenvereniging Agnes ’86 zal deze dag voor de catering zorgdragen.

De jaarlijkse algemene ledenvergadering in de ochtend vindt om 10.30 uur plaats in verenigingsgebouw Egmond aan de Julianastraat 5. Na de lunch volgt een bezoek aan de abdij van Egmond-Binnen, waar een rondleiding wordt gegeven. De dag wordt afgesloten met een gebedsdienst in de Oud-Katholieke St. Agnes, verzorgd door Marian de Laleijne en Lien de Jong.
De kosten bedragen € 20,- voor leden en € 22,50 voor niet-leden. Mochten de kosten een bezwaar zijn, dan kan een subsidieaanvraag bij het Bondsbestuur ingediend worden.
U kunt zich voor de Bondsdag 2012 opgeven door het juiste bedrag over te maken naar bankrekeningnummer 65.12.49.139 t.n.v. A.A.M. v.d. Meer-Hendriks onder vermelding van Bondsdag 2012.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de Bond via telefoonnummer 06 43026977 of email md.wekker.bergers@live.nl.  Zie ook de website van de Bond.

Monique Wekker-Bergers
secretaris Bond van Oud-Katholieke Vrouwen in Nederland

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 5 maart 2012