Piet van Tilburg overleden

Dinsdagmorgen overleed thuis in Schiedam pastoor Pieter van Tilburg in de leeftijd van vierenzestig jaar.
Hij werd geboren in Oudewater en bracht zijn jeugd door in Rotterdam, waar zijn ouders kosters werden van de Paradijskerk. De zelfde kerk waar hij in 2008 terug kwam om pastoor te worden.

Piet ging theologie studeren in een woelige periode, eind jaren zestig, waarin de kerk de overgang naar de nieuwe tijd nog moest maken en er veel onzeker was. Hij rondde zijn studie aan het seminarie af en kwam in de pastorale dienst, maar het beeld van een pastoor, waarmee hij ooit begonnen was, klopte niet meer met de werkelijkheid.
Een aantal zware jaren volgde voor het gezin van Tilburg, waarin Piet o.a. de kost verdiende als bouwvakker en taxichauffeur.  Bron ook voor vele verhalen, die hij met smaak kon vertellen. In dezelfde tijd was hij opnieuw aan het studeren geslagen en rondde een doctoraal examen theologie af in 1982. 
In 1984 kwam hij terug in het pastoraat als ziekenhuispastor in het Havenziekenhuis te Rotterdam en later ook weer parttime als pastoor van Schiedam.

Voor Schiedam heeft hij veel gedaan: hij zag in dat er naast de zorg voor de kleine vergrijzende parochie ook aandacht moest komen voor wat de kerk aan de Dam kon betekenen in de buurt. Middels een opgerichte stichting werden er vele activiteiten ontplooid, die de uitstraling van ‘Het Huis te Poort’ zeer ten goed is gekomen. De aan de Dam georganiseerde culturele manifestaties hadden een bijzonder hoog niveau. Veel energie heeft Piet ook gestoken in de restauratie van het kerkcomplex; dit miljoenenproject kon dankzij externe fondswerving slagen.
Piet van Tilburg was een karakteristieke figuur, die marathons liep, de route 66 aflegde op de motorfiets en niet schroomde zich te laten horen in een vergadering, wanneer hem iets dwars zat. Het was ook een man met een groot hart, die we zullen missen.
Onze gedachten en gebeden gaan uit naar zijn vrouw Liesbeth en zijn drie jongens.

Uitvaart: de uitvaartmis wordt gehouden op zaterdag 10 maart a.s. om 11.00 uur in de Paradijskerk aan de Nieuwe Binnenweg te Rotterdam. Daarna volgt de begrafenis op de begraafplaats Beukenhof, Burgemeester van Haarenlaan 1450 te Schiedam om 13.30 uur. Gelegenheid tot condoleren in de Van Nelle Ontwerp Fabriek, Van Nelleweg 1, 3044 BC Rotterdam.

 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 6/7 maart 2012