Studiedag moraaltheologie

In onze kerk is er relatief weinig aandacht geweest voor ethiek. Ook in theologische kringen houdt men zich niet bezig met moraaltheologie (of theologische ethiek). De docenten van het Oud-Katholiek Seminarie willen daar toch wat aan veranderen en hebben een studiedag op 7 juni a.s. georganiseerd, die insteekt bij het begin: de samenhang tussen onze manier van geloven en kerkzijn en de manier waarop we staan in het leven en in de samenleving.
 
Deze studiedag zal in het teken staan van de verbinding die er bestaat tussen een katholieke/incarnatorisch/eucharistische manier van geloven en een sociaal/maatschappelijk engagement.  Rector Mattijs Ploeger begint met een reflectie op de begrippen “eucharistische ethiek” en “doxologische levensattitude”. Daarna komt de hoofdspreker, can. dr. Angus Ritchie. Hij staat in de hoogkerkelijk-anglicaanse traditie die een eucharistische kerkvisie combineert met maatschappelijk engagement in de minder bevoorrechte delen van onze samenleving. Concreet werkt hij in het multiculturele East End van Londen (waar in de 19e eeuw de anglo-katholieke parochies werden opgericht die veel sociaal werk deden in de achterbuurten rond de havens en werven) en doet daar aan community building vanuit het anglicaanse ideaal van een geïncarneerd geloof. Meer informatie over hem en zijn werk is te vinden op www.theology-centre.org. Dr. Ritchie en Dr. Ploeger studeerden beiden in 1998 in Westcott House, Cambridge.
Dr. Ritchie verzorgt op dinsdag voorafgaande aan deze studiedag een dag blokcollege aan het Oud-Katholiek Seminarie te Utrecht.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 4 juni 2012