Interessant symposium in Krommenie

Ko Schuurmans, van 1985 tot 2012 directeur/coördinator en liturgist van het Pastoraal Centrum later Pastorale Dienstverlening van het RK Bisdom van Haarlem en tekstdichter is in onze kerk geen onbekende. Een aantal jaren geleden verzorgde hij tot tweemaal toe een serie nascholingen voor lectoren over de evangeliën van Marcus en Matteus en schreef ook al eens een artikel in De Oud-Katholiek. Ter gelegenheid van zijn afscheid – hij is met pensioen- organiseert hij een symposium over de eucharistie op zaterdag 8 september a.s. in de Sint Petruskerk te Krommenie. Liturgen, pastores, studenten theologie of geïnteresserden zijn van harte welkom.

Informatie, wijze van aanmelden etc. zie alhier.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 27 juli 2012