Parochie Schiedam viert feest

Kerkgebouw 150 jaar

Op zondag 24 juni vierde de parochie Schiedam samen met vele gasten feest. De aanleiding hiervoor was dat het deze zomer 150 jaar geleden is dat de parochiekerk van de H. Johannes de Doper op de Dam te Schiedam werd ingewijd. Dit gebouw verving de oude schuilkerk uit het begin van de 17e eeuw dat de naam Huis te Poort droeg.
In de afgelopen paar jaar is er veel in en om de parochie gebeurd. Hierbij valt te denken aan een tweede kerkrestauratie binnen twintig jaar, de ziekte en het overlijden van pastoor Piet van Tilburg en niet te vergeten de reorganisatieplannen op het pastorale en bestuurlijke vlak, die er toe hebben geleid dat door de inzet van mensen de parochie een “doorstart” kon maken. Alles reden genoeg om met dankbaarheid te gedenken dat deze kerkplek al voor generaties Schiedammers een geestelijk huis is geweest en naar een goede toekomst uit te zien.
Omdat de eigenlijke datum van de kerkwijding midden in de zomer valt, was er door het kerkbestuur voor gekozen om het “feestseizoen” te beginnen op de feestdag van St. Jan de Doper, de patroon van de kerk. Hoogtepunt van deze dag was een feestelijke eucharistieviering waarin de aartsbisschop van Utrecht, Joris Vercammen, voorging en preekte. Pastor Jan de Haan memoreerde in zijn welkomstwoord een stukje van de bewogen geschiedenis van parochie en kerkgebouw. Organist en koorleider Andries Stam had een gelegenheidskoor samengesteld waarin behalve parochianen ook leden van een viertal andere koren waaraan hij leiding geeft zongen.

Na afloop van de viering was er een druk bezochte ontmoeting in de gemeentezaal en in de pastorie (het weer liet helaas niet toe, dat de tuin werd gebruikt). Ondertussen werd de kerk “omgebouwd” voor een warm buffet. Het idee voor dit buffet voor iedereen die zich van te voren aanmeldde, was ontstaan bij leden van de Stichting Huis te Poort, die onze kerk gebruikt voor haar veelzijdige culturele activiteiten. Dat idee was bij de feestcommissie in de smaak gevallen en deed dat gelet op de reacties van de eters op 24 juni ook. Aan het einde van de maaltijd werden de organisatoren van de dag en degenen die de maaltijd en alles wat daarvoor nodig was hadden verzorgd door de feestgangers met applaus bedankt.

Open Monumentendag op 8 september 2012 zal op de Dam – o.a. met een kleine tentoonstelling over verleden en heden van de parochie – in het teken staan van 150 jaar kerkgebouw. Op de dag daarna zal de herdenking worden afgesloten met een feestelijke eucharistieviering.
Daarna begint voor de parochie weer het “gewone” leven van een kerkgemeenschap die viert en dient, samen lief en leed deelt. In de komende jaren zal de parochie vanuit deze basis ook op zoek moeten gaan om nieuwe wegen te vinden, die er toe kunnen leiden dat DV in 2062 het tweehonderdjarig bestaan van de kerk door een levendige parochiegemeenschap kan zal kunnen worden gevierd. Het elan van het feest op 24 juni is een goed voorteken.

Tekst: Wietse van der Velde

Foto’s: Dio van Maaren

Voor meer foto’s zie de website in voorbereiding.