Feestelijke Goudse kerkzaken

Een walvis heeft een draagtijd van circa twaalf maanden, maar het bezorgen van het kloeke historische werk van pastoor Ignatius Walvis duurde wel twaalf jaar. Driehonderd jaar nadat pastoor Walvis zijn pen neerlegde, na twee dikke boeken vol geschreven te hebben over de strijd tussen de katholieken en de belevenissen van de katholieke pastoors tussen 1525 en 1712, werd eindelijk zijn werk voor een ieder toegankelijk. Prof. Martien Parmentier had lang geleden al een aanzet gegeven om dit unieke historische document bereikbaar te maken, maar uiteindelijk was het het driemanschap, bestaande uit Paul Abels uit Gouda en Jan Hallebeek en Dick Schoon, dat de klus klaarde.
Het boek, getiteld: Goudsche en andre daartoe dienende katolijke kerk-zaaken, werd zaterdag 1 september gepresenteerd in de kerk aan de Hoge Gouwe, waar Walvis gewerkt en gepreekt heeft.  Tijdens de presentatie werd ons iets meer duidelijk over de man achter het werk, de zoon van een Antwerpse kunstschilder en de mogelijke maker van het enige portret dat van Ignatius is overgeleverd. Pastoor Walvis was overigens in Gouda veel bekender geworden door zijn Goudse stadsgeschiedenis, dat wel eerder werd uitgegeven.
Het kloeke boek van Walvis telt 662 pagina’s en is via de webshop te verkrijgen en kost € 42,50 excl. verzendkosten.

Na enkele delen uit de sfeervolle eerste suite voor cello van J.S. Bach was het tijd voor het tweede deel van het programma: de presentatie en inwijding van de geheel gerestaureerde pastorie. Het merkwaardige historische pand, zeer waarschijnlijk samengesteld uit twee huizen, bevond zich in deplorabele staat en werd niet meer bewoond. Het kerkbestuur onder bezielende leiding van Gerard van der Veer en met de niet aflatende inzet van Jan Fondse als rekenaar en tekenaar, begon al tien jaar geleden met de eerste plannen. Het werd of restaureren of afstoten. Het eerste is het geworden, al was het financieel een dubbeltje op zijn kant en alleen mogelijk dankzij voordelige voorwaarden van het Nationaal Restauratie Fonds en twee kerkelijke fondsen. De pastorie, waar Walvis zijn boeken schreef, is nu een prachtige locatie geworden voor kantoor (beneden) met daarboven een schitterend appartement met onverwachte hoekjes en een wijds uitzicht over de Gouwe. En niet te vergeten een fraaie ruimte voor de gemeente aan de tuinzijde. Na de plechtige inzegening door pastoor Henk Schoon, die met het wijwater rond ging, volgden de nieuwsgierige aanwezigen. Waarna een glas werd gedronken ter afsluiting van de feestelijke presentaties. Potentiële huurders zijn van harte welkom!


Foto’s:  Marco Dekker
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 3 september 2012