Studiedag Kerkmuziek afgeblazen

Attentie: de Raad voor de Kerkmuziek heeft helaas moeten besluiten de studiedag kerkmuziek op 15 september a.s. te Amsterdam NIET door te laten gaan. Het aantal aanmelding bleek te gering.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 3 september 2012