Organisten openen het jaar kleurrijk

De nieuwjaarsbijeenkomst van de Oud-Katholieke Organistenvereniging zaterdag  19 januari jl. te Utrecht was in alle opzichten geslaagd. De opkomst was groot, het aangeboden programma was gevarieerd en bood kwaliteit, en het onthaal in de Utrechtse pastorie door het bestuur was boven alle lof verheven.

Na het openingwoord van de voorzitter Toos Mugge en een korte introductie van de bijna vergeten Groningse componist Jacques Goudappel door de muziekvorser Annette de Klerk, speelden Peter van Dinther, trompet, en Piet van de Steen, orgel, drie fraaie stukken van deze twintigste-eeuwse componist.
Het woord was toen aan em. pastoor Wessel-Jan Woltjer die van zijn kennismaking van en zijn fascinatie voor het werk van Marc Chagall vertelde. Peter en Piet vervolgden hun concert met twee stukken van de Tsjech Petr Eben, geïnspireerd op twee van de twaalf gebrandschilderde ramen, die Chagall voor een kerk in Jeruzalem maakte van de twaalf zonen van aartsvader Jacob.
Elly Hessel gaf hierop een korte poëzievoordracht, waarna Eveline M. Jansen besloot met een kort concert met twee werken van Nederlandse 20e eeuwse componisten: Willem Petri (Preludium en fuga in d moll) en Klaas Bolt (Variaties en fuga over “Ontwaakt, gij die slaapt’’). Na het magistraal slotakkoord was het tijd voor de borrel en een gezellige nazit met snert.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 21 januari 2013