Secretaris-generaal luncht met OOAOO

                         Ds.Klaas van de Kamp, dr. Olav Tveit en aartsbisschop Joris Vercammen

In het kader van het bezoek van dr. Olav Fykse Tveit aan Nederland, was ook een ontmoeting ingepland met het Oriëntaals Orthodox Anglicaans Oud-Katholiek Overleg (OOAOO), dat op initiatief van aartsbisschop Joris Vercammen enkele jaren geleden is opgezet als platform van epicopaal-synodale kerken in Nederland. Enerzijds om het geluid van deze kerken binnen de Raad van Kerken beter tot zijn recht te laten komen en anderzijds om wat tegenwicht te kunnen bieden tegen de grote spelers als de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland binnen de Raad. Daarnaast tracht men met een jaarlijkse dag op wisselende locaties de leden van de verschillende kerken met elkaar in contact te brengen. Een volgende bijeenkomst is ditmaal op oud-katholiek grondgebied en wel op zaterdag 13 april a.s. te Utrecht.
Dr. Tveit had een lunch met aanwezige deelnemers en was zeer geïnteresseerd in hetgeen bijvoorbeeld de aartsbisschop Polycarpus Aydin van de Syrisch-Orthodoxe Kerk vertelde over de groei van zijn kerkgenootschap in Nederland.

 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 21 januari 2013