Nieuwe missen gepresenteerd

Een kleine honderd mensen beproefden zaterdag 20 april in Utrecht een viertal nieuwe missen, die in speciale opdracht van de Raad voor de Kerkmuziek voor gebruik in de Oud-Katholieke Kerk werden geschreven.  En het was zeker geen beproeving, maar eerder een feest om vier parochiekoren (Utrecht, Hilversum, Amsterdam en Rotterdam-Den Haag) deze missen te horen presenteren en zelf voorzichtig de gemeentedelen vast mee te zingen.

De componisten: Rens Tienstra, Rob Goorhuis, Wijnand van Klaveren en Wouter Blacquière, hadden zich ieder op eigen wijze en in eigen idioom van hun opdracht gekweten. De muziek ligt bij alle vier goed in gehoor, sommige delen zing je zo weg, bij andere moet er nog wel gewerkt worden om je niet te verslikken in onverwachte tellen rust, maar het moet goed te doen zijn om deze missen snel ingang te doen vinden in het repertoire van zingend oud-katholiek Nederland.
Overmoedig in deze tijd?  Bisschop Dirk Jan Schoon zei er in zijn welkomstwoord het volgende over: “Vertilt de Oud-Katholieke Kerk zich niet met dit initiatief? De psalmdichter zegt: ‘God troont op de lofzangen van Israël.’ Maar bedenk dat dat wel uit psalm 22 komt: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?’ Het is de psalm waarin het lijden van de rechtvaardigde uitgebreid ter sprake wordt gebracht, de psalm die Jezus zelf aan het kruis bad. En op welke wijs had de dichter zijn psalm gedacht? ‘Op de wijs van De hinde van de dageraad’, aldus het opschrift. Dat lijkt ironie ten top, die hinde van de dageraad en het lijden van de rechtvaardige. Maar tegelijkertijd is het de belijdenis van Israël, dat zelfs in de grootste nood de Heer God een lofzang toekomt. Het zingen van de kerk voor de Heer God is zingen tegen de stroom in, protest tegen onrecht en onverschilligheid in de wereld en uitdrukking van het geloof, dat er recht gedaan zal worden”.

En zo werd er gezongen, niet alleen de nieuwe missen, maar ook een paar liederen uit het ijzeren repertoire en het geheel werd muzikaal omlijst door Piet van der Steen op het orgel en Peter van Dinther op trompet. 
De presentatiemiddag werd door IKON-radio vastgelegd voor een uitzending op een nog te bepalen datum (Radio 5, Musica Religiosa, zondag 18.00-19.00 uur).
Na nog wat technische regelingen zal de muziek inclusief begeleidingen beschikbaar worden gesteld voor gebruik in de kerk.
Een prima initiatief van de Raad voor de Kerkmuziek, dank aan allen die hun medewerking gaven aan een muzikale middag.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 22 april 2013