Vervloekt en Verloederd?

Katholieken en protestanten in debat over de toekomst van kerk en geloof in Nederland.

17 April 2013, Apeldoorn

In de Heidelbergse Catechismus en op het Concilie van Trente hebben protestanten en katholieken vervloekingen over elkaars leer uitgesproken. Dat zorgde eeuwenlang voor duidelijkheid. En voor afstand.  Inmiddels heeft ´het calvinistisch Nederland´ haar normen en waarden verloren. De reformatorische boodschap van genade en vrijheid heeft het zondigen wellicht gemakkelijk gemaakt. De katholieke kerk daarentegen hanteert een ethiek die bij velen wereldvreemd overkomt.  Hebben Rome en Reformatie Nederland nog iets te zeggen? Komt een christelijke ethiek nog over? En wat moet je ermee in een multi-religieuze samenleving?  In debat:
• Wibren van der Burg, hoogleraar rechtsfilosofie en ethicus, Erasmus Universiteit Rotterdam en oud-voorzitter Remonstrantse Broederschap
• Eduard Kimman, hoogleraar Onderneming en ethiek, Radboud Universiteit Nijmegen en Econoom van de Nederlandse provincie van de Jezuïeten
• Gerard den Hertog, hoogleraar systematische theologie, Theologische Universiteit Apeldoorn
• Joris Vercammen, oud-katholiek aartsbisschop van Utrecht
onder leiding van Marianne Luyer,  fractievoorzitter CDA Flevoland.

De avond begint om 19.30 uur en wordt gehouden aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn, Wilhelminapark 4.
Wilt u dit debat meemaken? U kunt u aanmelden door € 5,– over te maken op rekeningnr. 73 67 458 t.n.v. Schoolkas TUA.
Voor meer informatie: info@tua.nl  of bel: 055 – 577 57 00.
De avond is een initiatief van Refo500 en staat in het kader van een drietal debatavonden waarvan de andere twee in Dordrecht en Groningen worden gehouden. Zie: http://www.refo500.nl

Bron: persbericht Refo500
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 1 april 2013