Beroep op overheid om menselijke maat

De Raad van Kerken in Nederland doet een dringend beroep op de Nederlandse overheid om het asielbeleid en de uitvoering ervan grondig te herzien en om daarbij uit te gaan van de menselijke maat. Daarbij horen een menswaardige omgang met asielzoekers en het bieden van kansen voor de toekomst centraal te staan. Dit geldt ook voor mensen die uiteindelijk niet in Nederland kunnen blijven, want, zo stelt de Raad van Kerken: ieder mens telt.

Namens de Raad van Kerken in Nederland heeft een delegatie van de Raad van Kerken met onder anderen prof. dr. M. van Leeuwen, vicevoorzitter van de Raad, mw. K. van den Broeke, preses van de synode van de Protestantse Kerk en mgr. dr. J.A.O.L. Vercammen, lid van de Raad, en bisschoppelijk vicaris H. Egging van Bisdom Rotterdam, op woensdag 15 mei een bezoek gebracht aan Detentiecentrum Rotterdam en daar gesproken met directie en ingesloten vreemdelingen.

Aanleiding voor dit bezoek was de actuele situatie van de asielzoekers in hongerstaking in de detentiecentra. Maar de  Raad van Kerken wordt ook wekelijks via haar  vrijwilligers van  kerken geconfronteerd met onthutsende ervaringen van asielzoekers. Het gaat dan bijvoorbeeld om asielzoekers die psychisch ziek in de vreemdelingenbewaring worden vastgehouden, ernstig gehandicapte kinderen die in gezinslocaties verblijven en gezinsleden die gescheiden van elkaar worden uitzet.

Lees hier de verklaring, die de Raad van Kerken vandaag heeft uitgegeven.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 15 mei 2013