Gouden priesterjubileum Niek van Ditmarsch

In een bomvolle Gertrudiskathedraal vierde emeritus pastoor Niek van Ditmarsch zondag 9 juni zijn gouden priesterjubileum. Vanuit Egmond, Hilversum, Amersfoort en Culemborg waren ze gekomen, en uit Utrecht natuurlijk, tochtgenoten uit de plaatsen waar Niek met hart en ziel in het pastoraat heeft gewerkt. Vol enthousiasme ging hij voor, als vanouds, in de kerk waar hij 50 jaar geleden door Mgr. Andreas Rinkel gewijd werd, de kerk waar vanuit hij zijn theologiestudie begon, en waar hij in de jaren ’80 en ’90 pastoor was. Zo vierde hij, in het midden van de gemeente, geassisteerd door pastores en een grote schare misdienaars, in een hoogmis met alles erop en eraan. Daaronder een set gewaden die mevr. Veerman ooit in Hilversum voor hem maakte – wit met blauw, het blauw van Maria, de Moeder van de Heer, het blauw ook van majim, levend water, waar de Heer onze dorst, ons diepste verlangen, mee lest.
In zijn persoonlijke preek memoreerde bisschop Joris het veel bewogen en gedreven leven van Niek – die werd geraakt door een uitnodiging, die hem nooit meer los liet. Als een koopman teruglopende cijfers tellen heeft Niek nooit gelegen – hij ging liever op weg, in het spoor van de Geest. Samen met anderen zette hij zich daarom in voor liturgische en charismatische vernieuwing, vanuit het verlangen het vuur van den beginne te herontdekken.
Dat vuur laaide ook weer op in deze dienst, waarin Niek met de kinderen spontaan de hora begon te dansen, en het volk klapte van vreugde mee. Aangeraakt door Gods bewogenheid, om elkaar in beweging te zetten: in dát leven zijn Niek en Mannie voorgangers, en dat heeft de kerk op deze zondag dankbaar gevierd.
Bij Nieks emeritaat dichtte Willem Barnard dit lied, waar de bisschop zijn preek en allen de dienst mee besloten:

‘Priester, die ons ontsluit, als bij gelijkenis,
wat zo ver voor ons uit ons onbereikbaar is,
reik ons de beker aan ter lessing van de dorst!
Gij die de diepte van de profetie doorvorst.

Die met de tekentaal der hoop te rade ging,
reik ons het Avondmaal van de verzadiging.
Die al uw leven lang een zwoeger zijt geweest,
heradem in gezang, heradem in de Geest!’.  

 

‘Kennen jullie de hora?’

 

Tekst: Bernd Wallet

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 12 juni 2013