Mantelzorgers verdienen steun van kerken!

Steeds meer mensen verlenen mantelzorg. Soms zeer intensief en langdurig. Mantelzorgers kunnen alle ondersteuning goed gebruiken. Ook van kerken. De beraadgroep Samenlevingsvragen heeft daarom een uitgave gemaakt om kerken te helpen daar oog voor te hebben. De uitgave ‘Gij hebt mij bekleed met een mantel van trouw’ wordt officieel maandag 24 juni gepresenteerd met een symposium over mantelzorg.

De behoefte aan mantelzorg groeit, onder meer door vergrijzing, nieuwe technologische en medische ontwikkelingen, een veranderde visie op zorg in eigen omgeving en de noodzaak tot kostenbeheersing. Met de uitgave vraagt de Raad van Kerken aandacht voor gerichte ondersteuning en bemoediging van mantelzorgers door kerken. De Raad stelt vast dat kerken een belangrijke taak vervullen in het initiëren en vormgeven van steun aan mantelzorgers.

Kerken doen vaak al veel voor mantelzorgers. Ze willen daarin niet de professionele hulpverlening vervangen, maar ondersteunen. Eigen expertise van kerken kan bovendien helpen de zorg verder in te richten. Kerken beschikken bijvoorbeeld over krachtgevende rituelen met bemoedigende en troostende Bijbelse woorden.

Kerkelijke gemeenten hebben vaak speciale werkgroepen voor de zorg, of ze laten de activiteiten lopen via een diaconie. De beraadgroep Samenlevingsvragen, die de situatie analyseert voor de Raad van Kerken, adviseert de kerken om hun aandacht voor de mantelzorgers verder te structureren, nu de vraag groeit. Men geeft onder meer in overweging om de mantelzorgers speciale aandacht te geven in een viering en men adviseert om respijtzorg op te zetten, zodat mantelzorgers die lange tijd iemand begeleiden ook zelf even afstand kunnen nemen van hun werkzaamheden.

De Raad van Kerken organiseert op 24 juni van 14.30 uur tot 17.30 uur een symposium over het thema in De Driehoek, Willemsplantsoen 1c in Utrecht (kosten € 15,00; studenten gratis). De uitgave ‘Gij hebt mij bekleed met een mantel van trouw’ is verkrijgbaar voor € 6,00 (inclusief portokosten) via rvk@raadvankerken.nl. Op hetzelfde mailadres kan men zich ook opgeven voor het symposium.

 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 12 juni 2013