Bond na 85 jaar opgeheven?

Binnen de Oud-Katholieke Kerk van Nederland functioneert een Bond voor vrouwen, opgericht in 1927. De Bond heeft tot doel een band te vormen tussen de oud-katholieke vrouwen van verschillende parochies. In 1927 was dit een zeer vooruitstrevend ideaal. De vrouwen werkten in huis en in de parochies en hadden heel weinig contact met elkaar. Daar werden de Bondsdagen, ontmoetingsdagen en conferenties voor opgezet. Men steunde elkaar op allerlei gebied. Er kwamen fondsen om vrouwen, die het minder hadden, te steunen om toch met de activiteiten van de Bond mee te kunnen doen. Een sociaal gebeuren dus.

Is dit alles verleden tijd? Het kerkelijke verenigingsleven is sterk tanende, zo niet al verdwenen. Maar dat wil niet zeggen dat men niets meer voor elkaar kan betekenen. Het huidige bondsbestuur doet graag een beroep op ieders creativiteit om de goede kanten van het werk van de Bond te kunnen voortzetten in deze tijd. Het bondsbestuur schrijft:

Op welk manier kunnen wij in deze tijd iets betekenen voor elkaar?
Wij denken dat verschillende mogelijkheden zijn om deze verbondenheid te houden, alleen niet meer als vereniging.
Een werkgroep of stichting zou een oplossing kunnen zijn en er zijn waarschijnlijk nog meer mogelijkheden. Het is niet alleen aan ons als bestuur een beslissing hierover te nemen maar de verantwoordelijkheid van alle leden en zelfs van alle Oud-Katholieke vrouwen. Daarom vragen wij jullie met ons mee te denken en jullie ideeën per e-mail of gewone post op te sturen voor 20 oktober. Met deze ideeën/voorkeur voor bepaalde activiteiten willen wij een plan opstellen en in oktober een bijzondere vergadering beleggen om alles uit te werken. Waarom haast? Statutaire voorstellen voor ontbinding en voortzetting in een andere vorm nemen tijd. Alles moet in het voorjaar 2014 geregeld zijn i.v.m. de Bondsdag in Alkmaar in mei.
Bij voorbaat dank voor jullie vele reacties.
Namens het Bondsbestuur: Rina Homan rinahoman@live.nl

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 27 september 2013