Kennismakingsbezoek

De nieuwe Commissaris van de Koning in de provincie Utrecht, de heer Willibrord I.I. Van Beek bracht hedenmiddag een kennismakingsbezoek aan de Aartsbisschop van Utrecht, mgr.dr.Joris Vercammen. De commissaris werd ontvangen in het kathedrale complex van Ste. Gertrudis te Utrecht. Bij de lunchontvangst waren ook de beide pastoors van de parochie Bernd Wallet en Annemieke Duurkoop aanwezig.
Er werd o.a. gesproken over de bijzondere opdracht van de Commissaris tot de herindeling van de provincies, het bondgenootschap tussen politici en kerkleden en de rol van de oud-katholieke kathedraal in de stad.
De rooms-katholiek Van Beek was zeer geinteresseerd in de relatie tussen kerk en maatschappij.
Tot slot volgde een rondleiding door de kathedraal.
Amersfoort, 28 november 2013