Willibrord iconen uitgereikt

Afgelopen zondag, 10 november was het in Groningen een en al feest. Het was in de eerste plaats de viering van het feest van de H.Martinus, bisschop van Tours, de patroonheilige van de parochie. St Maarten is op 11 november een (kinder)feest dat in het Noorden nog intensief beleefd wordt. Kinderen trekken met lampionnen langs de deuren, zingen een St Maartenslied en krijgen geld of iets lekkers. Dus waren deze keer de kinderen ook met hun lichtjes in de kerk. En verder was er het feest rond het jubileum van organist Albertha van het Hof. Zij bespeelt al 50 jaar het orgel waarvan 25 jaar precies in de Oud-Katholieke Kerk. Daarnaast is ze al jaren bestuurlijk actief als kerkmeester en ook lange tijd als bestuurslid van de OK organistenvereniging.
Het Collegiaal Bestuur had naar aanleiding van het jubileum aan Albertha de icoon van de H. Willibrord toegekend vanwege haar vele verdiensten als vrijwilliger en dat ging vergezeld van een mooie oorkonde.
Het geheel werd nog extra opgeluisterd doordat de cantorij Wagenborgen, waarvan Albertha en haar echtgenoot Eddy Ufkes, cantor van de parochie, respectievelijk organist en dirigent zijn. En bij dit alles werd de parochie gezegend met een feestelijk zonnetje.

 

Een week eerder was het raak in Egmond aan Zee, daar was de bisschop van Haarlem zelf aanwezig om aan de dames Aatje Stam-Stam en Neeltje Gul-Wijker de icoon namens het Collegiaal Bestuur uit te reiken. Beide dames hadden zeventig jaar hun stem gegeven aan het zangkoor. 
Er waren die dag nog twee jubilarissen: mw. Simone Stam-Buis, was vijftig jaar lid en Focko Plantinga, 25 jaar. En allen werden in de bloemetjes gezet.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 13 november 2013