Alkmaar in de bloemen

Op zondag 17 november jl. werd de onlangs tot priester gewijde Erna Peijnenburg door de bisschop van Haarlem geinstalleerd als pastoor van de parochie van de heilige Laurentius te Alkmaar.
De eindverantwoordelijkheid voor de parochie werd de laatste twee jaar gedragen door emeritus pastoor Jake Dejonge. De parochie nam heel dankbaar voor al zijn inzet afscheid van hem, waarbij hij stevig in de bloemen werd gezet.

 

Een vreugdevolle dag in Alkmaar, waarvan de foto’s van Alex Blok een impressie geven.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 21 november 2013