Collecte Noodhulp

Aan de oproep voor een extra collecte voor noodhulp aan de door de typhoon getroffen Filippijnen medio november 2013 is goed gehoor gegeven. De voorlopige opbrengst bedraagt circa 6000 euro. Het bedrag is onderweg naar de Filippijnen. Het Collegiaal Bestuur dankt allen, die aan de oproep gehoor gegeven hebben.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 10 januari 2014