Nieuwe parochie van de heilige Elia

Op zaterdag 11 januari 2014 maakt de de bisschop van Haarlem, mgr. Dirk Jan Schoon, de naam van de nieuwe katholieke parochie in De Ronde Venen bekend in de eucharistieviering van de Doop van de Heer in de Jordaan. 
Velen, oud-katholieken en niet oud-katholieken, waren speciaal naar de Veenhartkerk gekomen vanwege de officiele start van de parochie in oprichting (juridische term is Statie) en de opneming van 41 personen in de gemeenschap van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Dit is de kerk waar de nieuwe parochie in oprichting voortaan bij zal horen. Niet alleen voor de kleine Oud-Katholieke kerk is dit een unieke gebeurtenis, maar ook voor allen die tegenwoordig vooral horen van kerkgebouwen die gesloten worden en parochies die worden samengevoegd of opgeheven.

De officiële naam luidt: ‘De Oud-Katholieke parochie i.o. van de H.Elia te Mijdrecht’.
De bisschop lichtte de keuze voor de naam van Elia toe door te verwijzen naar het bijbelverhaal (1 Koningen 17, 1-6) waarin God de profeet Elia op wonderbaarlijke wijze te eten en te drinken geeft. In dit verhaal herkennen de gelovigen hun eigen geschiedenis, waarin zij na een roerige kerkelijke periode op wonderbaarlijke wijze gesterkt zijn in geloof, hoop en liefde. Met hulp van priesters van de Oud-Katholieke Kerk en door het volgen van hun innerlijke stem, zijn de gelovigen bijeen blijven komen om de eucharistie te vieren, waardoor ze zijn gevoed en gesterkt.

Aan deze nieuwe geloofsgemeenschap in Mijdrecht is ook de naam verbonden van een nieuwe pastoor die door de bisschop in deze viering werd aangesteld. Voor de komende jaren zal Henk Schoon (50 jaar, getrouwd, 3 kinderen) de herder zijn voor de gelovigen van de nieuwe gemeenschap in Mijdrecht en vanuit deze gemeenschap voor allen die een beroep op hem doen. Met staande ovatie werd door alle aanwezigen afscheid genomen van pastoor Wim de Boer als pastor van Katholiek Alternatief De Ronde Venen. De bisschop bedankte hem en ook Johannes van Riessen, die voor de laatste keer als misdienaar aanwezig was, en tenslotte de aanwezige emeritus priester Klaas Jan Homan die bereid is om de nieuwe pastoor Henk Schoon met raad en daad terzijde te staan. Allen werden door de bisschop en de nieuwe pastoor opgeroepen met trouw en met volle inzet, met gebed en met gulle bijdragen het beloofde ‘ja, dat wil ik’ waar te maken. Een gulle gave werd gelijk toegezegd vanuit een Oud-Katholieke parochie!
De vieringen vinden plaats op 2 zaterdagavonden in de maand in de door hen gehuurde Veenhartkerk, Grutto 2a, Informatie www.derondevenen.okkn.nl

Bron: Persbericht
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 13 januari 2014