Over Nationale Grenzen heen

De Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis wijdt haar voorjaarsvergadering aan de Unie van Utrecht. De bijeenkomst wordt gehouden op zaterdag 15 maart in De Driehoek aan het Willemsplantsoen te Utrecht.

Op 24 september 1889 ondertekenden de bisschoppen van de Oud-katholieke Kerken van Duitsland en Zwitserland en de drie bisschoppen van de Rooms-katholieke Kerk van de Oud-Bisschoppelijke Cleresie in Nederland (nu de Oud-katholieke Kerk van Nederland) een verklaring, waarmee een bovennationaal kerkverband werd gecreëerd. Binnen Oud-katholieke kring spreekt men in dit verband wel van ‘een kleine wereldkerk’.

De viering van 125 jaar Oud-katholieke Unie van Utrecht in 2014 vormde voor het bestuur van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis aanleiding haar voorjaarsvergadering te wijden aan de totstandkoming van samenwerkingsverbanden tussen nationale kerken. Daartoe werd een beroep gedaan op de staf van het Oud-katholiek Seminarie, met name op prof. dr. Peter-Ben Smit. In nauw overleg met hem werd het volgende programma samengesteld.

Programma

9.45 uur: Ontvangst (met koffie/thee)

10.15 uur: Jaarvergadering VNK

10.45 uur: Uitreiking (voor de eerste keer) van de VNK-scriptieprijs

11.15 uur: Mgr. dr. Dick Schoon, Globalisering in de 19e eeuw. De Oud-katholieke Unie van Utrecht in vergelijking met andere internationale kerkverbanden.

11.45 uur: Dr. Gert van Klinken, Geestverwanten maar geen landgenoten. Internationale protestantse netwerken in het tijdperk van de natiestaat.

12.15 uur: Uitloop en afronding (met koffie/thee)

12.45 uur: Rondleiding door de voormalige schuilkerk van Sint Gertrudis, de huidige Sint Gertrudiskathedraal en eventueel andere, ook in verband met de Unie belangrijke plekken door drs. Wietse van der Velde.

Dick Schoon is bisschop van Haarlem en toegevoegd historisch onderzoeker aan het Oud-katholiek Seminarie; Gert van Klinken is universitair docent kerkgeschiedenis aan de Protestantse Theologische Universiteit; Wietse van der Velden is docent kerkgeschiedenis aan het Oud-katholiek Seminarie.  

De bijeenkomst is gratis toegankelijk voor leden van de VNK, studenten van het Oud-katholiek Seminarie en andere belangstellenden. Opgave verplicht! Verdere Informatie over deze bijeenkomst en aanmeldingen bij de secretaris van de VNK, drs. Christiaan Ravensbergen (kerkgeschiedenis@gmail.com of c.ravensbergen@kpnplanet.nl of 020-4234482).    

De bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door zalen- en congrescentrum “In de Driehoek.”
Bron: persbericht
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 13 januari 2014