Een Haags dagje

Op vrijdag 25 april had Patriarch Bartholomeus en zijn gezelschap een stevig programma. Allereerst was het tijdig vertrekken uit Utrecht voor de afspraak met de Minister van Buitenlands zaken Frans Timmermans, die in zijn overvolle weekagenda alleen op vrijdagmorgen om 09.00 uur tijd had om de patriarch te ontvangen. Het gesprek duurde niettemin drie kwartier. 
Het volgende programmaonderdeel was de ontmoeting met een brede vertegenwoordiging uit de oecumene in de oud-katholieke kerk aan de Juffr. Idastraat. De Haagse parochianen en pastoor Leen Wijker, die net twee dagen eerder verhuisd was naar Den Haag, hadden geen moeite gespaard om deze ontvangst goed te laten verlopen.  Algemeen Secretaris van de Raad van Kerken, ds. Klaas van der Kamp, had aan dit onderdeel vorm gegeven. Als gespreksleider fungeerde de R.K. bisschop van Rotterdam, mgr. van den Hende. Het document ‘The Church” van Faith and Order was op de agenda gezet. Dr. Katja Tolstaja en prof. dr. Gijsbert van den Brink gaven een korte inleiding. Tolstaja legde uit hoe de orthodoxe kerk enerzijds trouw wil zijn aan de traditie en anderzijds steeds weer voor de uitdaging staat in te gaan op contextuele vragen.
Op de website van de Raad van Kerken is een verslag van deze bijeenkomst te lezen. 

In de middag werd de Oecumenisch Patriarch in audiëntie ontvangen door Zijne Majesteit Koning Willem Alexander op Eikenhorst. 

De Patriarch had ook behoefte aan wat frisse lucht en liet zich een kort uitstapje naar Schevingen niet ontnemen. Daarna was het terug naar Utrecht voor een gesprek met de aanwezige oud-katholieke bisschopen van de Unie van Utrecht en vervolgens een eenvoudige vesper en een officieel diner aangeboden door het Metropolitaan Kapittel, waarbij de Ambassadeur van Griekenland, de leden van het Collegiaal Bestuur, de voorzitter van de synode, de beide Utrechtse pastores en nog enkele gasten aanwezig waren. 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 26 april 2014