Katholieke Uitdagingen

Na het Internationaal Oud-Katholieken Congres in september is er nog de mogelijkheid verder door te denken.
Het departement voor oud-katholieke theologie van de theologische faculteit in Bern en het Oud-Katholiek Seminarie bieden samen een seminar aan onder de titel “challenging catholicism”, over uitdagend katholicisme en uitdagingen aan het katholicisme. Sprekers uit binnen en buiten de kerk gaan op deze materie in.
Aanmelding en informatie is mogelijk bij en te verkrijgen van Peter-Ben Smit (p.b.a.smit@uu.nl).
Zie hier verder voor informatie.
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 18 juli 2014