Voorbeden

De bisschoppen zijn geschokt over het vliegtuigongeluk boven Oekraine, waarbij ook zoveel landgenoten zijn omgekomen. Speculaties over oorzaken of mogelijke daders bieden nabestaanden weinig troost, maar wij geloven dat ons gebed een teken van verbondenheid kan zijn, verbondenheid met slachtoffers en met hen die achterbleven.

Het spreekt vanzelf dat de bisschoppen de parochies oproepen om op zondag a.s. In de voorbeden aandacht te geven aan de getroffenen van deze vreselijke ramp.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 18 juli 2014