Oecumenische Evensong te Rome

“God wil wonen onder de mensen, het is aan ons of hij niet dakloos is”

Gisteravond heeft de aartsbisschop van Utrecht, Joris Vercammen, de homilie verzorgd in een oecumenische Evensong in Rome. Hij preekte in het Oratorium van de H. Franciscus Xaverius ‘del Caravita’ op uitnodiging van de rector, Fr Keith Pecklers SJ.

De Engelstalige gemeenschap in de Caravita heeft zich ten doel gesteld de oecumenische uitgangspunten van de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de eenheid van de Christenen, in de pastorale en liturgische praktijk te brengen. Daartoe bestaat er onder meer een convenant met het Anglicaanse Centrum in Rome.

In zijn preek riep de bisschop op in het oecumenische gesprek niet je persoonlijke waarheid leidend te laten zijn, maar de gastvrijheid. God wil wonen onder de mensen, het is aan ons of hij niet dakloos is.

Drie Oud-Katholieke bisschoppen vierden mee, waaronder de bisschop van Haarlem, Dirk-Jan Schoon. De Anglicaanse aartsbisschop David Moxon ging voor. Mons. Matthias Turk vertegenwoordigde de gastheer van de IBC, de Pauselijke Raad.

Na afloop werd alle aanwezigen een receptie aangeboden.

Rome/Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 29 oktober 2014