Komen maatschappelijke ervaringen aan bod in de kerk?

Werkdag over een ‘superkerk’ als atelier voor alledaagse ervaringen

Dagelijks doen mensen ervaringen op, thuis, in het werk, op straat en door de media. Sommige van deze ervaringen schudden je flink door elkaar en wil je daarom graag met anderen delen. Bieden kerkelijke gemeentes en parochies daar voldoende ruimte voor? 

Tijdens een werkdag op 7 november 2014 wordt besproken of dit niet juist de eerste functie van de kerk is: mensen op adem laten komen, zodat ze zich met nieuwe energie en frisse moed weer verder voor de goede zaak kunnen inzetten. Kortom: ligt de inspiratie voor kerken niet vooral op straat? 

Tijdens de werkdag ‘samenleven in de superkerk’ wordt deze vraag besproken aan de hand van een aantal initiatieven: Zingeving Zuidas, de Vluchtkerk, kerkelijke inzet voor duurzaamheid, pastoraat in de zorg, etc. Gastsprekers Christa Anbeek, Erik Borgman, Agnès Gilles, Arjan Plaisier, en Nico van Splunter reageren daarop vanuit praktijk en theologische reflectie. Wat nu als de kerk een plek is waar mensen hun ervaringen van alledag kunnen delen, op verhaal kunnen komen en dan gesterkt de wereld weer in gaan? Dat zou een ‘superkerk’ zijn, zoals Christa Anbeek zegt.

De werkdag is bedoeld voor predikanten, pastores, pastoraalwerkers, kerkelijk werkers en andere geïnteresseerden.

 

Datum: 7 november 2014

Plaats: De Brink, Bennekom

Tijd: 11:00 – 16:30

Kosten: €10,-

Kijk voor meer informatie op www.stichtingoikos.nl/superkerk