Leesgroep “Met Augustinus het jaar door”

De christelijke feestkalender kent een bonte achtergrond. Sommige christelijke feesten hebben een joods verleden, andere een voorgeschiedenis in de Romeinse kalender, een enkele gaat terug op de Egyptische oudheid. Sommige zijn bijna net zo oud als het christendom zelf, andere zijn van recente datum. Ondanks alle verscheidenheid liggen rond het jaar 400 de belangrijkste lijnen van het liturgisch jaar min of meer vast.

Het is de tijd waarin Augustinus (354-430) bisschop was in de Noord-Afrikaanse havenstad Hippo Regius. Bijna veertig jaar lang heeft hij de geloofsgemeenschap als predikant gediend. Van heinde en verre kwamen mensen naar de havenstad. Zij wilden zelf de woorden van de befaamde bisschop beluisteren of kwamen zijn preken optekenen in opdracht van anderen. Zo zijn ongeveer 600 preken van Augustinus bewaard. Keer op keer valt hij daarin te leren kennen als een betrokken pastor, een creatieve uitlegger van de bijbel en een diepzinnig theoloog. Als geen ander beijverde hij zich om de rijkdom van bijbelse geschriften en liturgische thema’s voor allerlei mensen toegankelijk te maken.

Het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit (OFK) organiseert voor belangstellenden in de eerste maanden van 2015 een leesgroep rond Augustinus. Daarin lezen en bespreken we in Nederlandse vertaling enkele van zijn preken over liturgische feesten en perioden. 

Het programma is als volgt:

1. maandag   5 januari: Augustinus over driekoningen

2. maandag   2 februari: Augustinus over de veertigdagentijd

3. maandag   2 maart: Augustinus over het onzevader

4. maandag 13 april: Augustinus over de paastijd

5. maandag 11 mei: Augustinus over hemelvaartsdag

6. maandag   1 juni: Augustinus over pinksteren

De bijeenkomsten worden begeleid door dr. Paul Wansink, predikant PKN te Bilthoven, tevens betrokken bij het Centrum voor Patristisch Onderzoek van de Vrije Universiteit, Amsterdam.

Plaats: Torenpleinkerk, Schoolstraat 5, 3451 AA Vleuten (vlak bij de A2)
Tijd: 10.00 -12.00 uur.
Kosten: 30 euro (5 euro per ochtend), ter plekke te voldoen.
Opgave bij: Dr. J. Kronenburg (j.kronenburg@kpnplanet.nl), 030-6950683.

 

Amersfoort, Bisschoppelijke Bureau, 10 november 2014