De Goede Herders van Dendermonde en Augustinus van Middelburg

Succesvolle studiereis Oud-Katholiek Seminarie

Studenten van het Oud-Katholiek Seminarie (seminarie.okkn.nl) bezochten zaterdag 8 november twee nieuwe uitingen van Oud-Katholicisme.

Het ging om de Gemeenschap van de Goede Herder in Dendermonde die zich oriënteert op een plek binnen de Oud-Katholieke Kerk van Nederland en de St. Augustinuskerk in Middelburg, een als Oud-Katholieke kerk heringericht Luthers kerkgebouw (zie foto).

Aanleiding voor het bezoek was de jaarlijkse studiereis van het seminarie onder leiding van de docent kerkgeschiedenis, drs. Wietse van der Velde. Door de studiereis maken studenten kennis met (nog) onbekende aspecten van Nederlands en buitenlands Oud-Katholicisme.

De Gemeenschap van de Goede Herder ontving de seminaristen en docenten met koffie en bood een heel open presentatie aan over het leven van de gemeenschap (“het gaat er niet om wat we doen, het gaat erom wat we zijn – een teken van Gods presentie in de wereld”). Studenten en docenten konden vragen stellen en kregen zo een helderder indruk van deze gemeenschap in de traditie van Benedictus. Het bezoek werd afgesloten met een middaggebed en lunch.

Aansluitend aan het bezoek in Dendermonde verkende de groep een (andere) uithoek van het Nederlands oud-katholicisme: de statie Zeeland. Rector Remco Robinson, de studenten beter bekend als hun docent praktische theologie, ontving hen met een presentatie over het zojuist heringerichte kerkgebouw. Organist Bram de Wolf vertelde daarbij over het bijzondere (Duyschot) orgel in deze kerk en demonstreerde het met twee stukken. Aansluitend baden allen samen het avondgebed en sloten de dag af met een eenvoudig gastronomisch samenzijn – een lange weg naar huis wachtte nog.

Voor meer informatie over de nieuw ingerichte kerk in Zeeland, klikt u hier.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 10 november 2014