Zondag 8 februari 2015: Internationale Gebedsdag tegen mensenhandel

.

“Mensenhandel is een wond in het lichaam van de huidige wereld, een wond in het vlees van Christus. Het is een misdaad tegen de mensheid.” – paus Franciscus, 10 april 2014

Op zondag 8 februari 2015 zullen overal ter wereld gemeenschappen van religieuzen, parochies en andere christelijke groepen de Internationale Dag tegen Mensenhandel gedenken. Deze dag werd op 25 november van het vorig jaar ingesteld door paus Franciscus, op verzoek van met name vrouwelijke religieuzen die al jarenlang slachtoffers bijstaan en strijden tegen mensenhandel.

Met deze dag wil paus Franciscus de aandacht vestigen op de verschrikkingen van mensenhandel en ons aansporen er iets tegen te doen. De datum valt samen met de feestdag van de heilige Jozefina Bakhita (1869-1947), een Sudanese vrouw die uit de slavernij werd bevrijd en daarna voor het leven van een kloosterlinge koos. Het initiatief wordt gedragen door de pauselijke raden voor migranten en rechtvaardigheid en vrede, evenals door de internationale unies van mannelijke en vrouwelijke religieuzen.

Over mensenhandel
Van mensenhandel spreken we als mensen worden uitgebuit of onder dwang bepaalde dingen moeten doen waarvoor ze niet kiezen en waar andere mensen van profiteren. Het gaat bijvoorbeeld om gedwongen prostitutie of het laten werken van mensen onder zulke slechte arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden dat daardoor mensenrechten in het geding zijn.

Volgens diverse schattingen zijn jaarlijks wereldwijd tussen de 700 duizend en twee miljoen vrouwen, mannen en kinderen slachtoffer van mensenhandel. In ongeveer 60 procent van de gevallen gaat het om vrouwen en kinderen. Per jaar gaat wereldwijd ongeveer 32 miljard dollar om in deze mensonterende handel.

Ook in Nederland zijn mensen slachtoffer van mensenhandel en uitbuiting. Deze uitbuiting vindt plaats binnen allerlei sectoren, bijvoorbeeld de seksindustrie, de horeca, de glas- en tuinbouw en de bouwsector.

De Stichting Religieuzen Tegen Vrouwenhandel (SRTV) en de Commissie Missionaire Beweging Religieuzen (CMBR) hebben in het kader van de Internationale Gebedsdag tegen Mensenhandel een gebedsdienst opgesteld, die ze aanbieden aan alle religieuze instituten en christelijke kerken en groeperingen in Nederland.

De gebedsdienst is te vinden op de website van de SRTV: www.srtv.info

Voor meer informatie: Ivonne van de Kar, SRTV: 073 – 615 44 44 Mail: srtv@srtv.info

Amersfoort, Bisschopppelijk Bureau, 26 januari 2015