Catechetisch jongerenweekend “VERRIJZENIS”

Een groep pastores heeft samen met onze jongerenpastor in de komende vastentijd een catechetisch jongerenweekeinde met het oog op Pasen voorbereid. Het thema van dit weekend is VERRIJZENIS.

We willen met de jongen in de leeftijdscategorie van 13 – 17 jaar (de leeftijden kunnen indien nodig aangepast worden) dit thema verder uitdiepen en ontdekken wat dat betekent voor ons leven.

Jutta Eilander – onze jongerenwerker en één van de begeleiders – zal dit weekend ook op Facebook bekendmaken en op OKKN website zetten. En… de jongeren krijgen ook een uitnodiging per post.

Het weekend is gepland op 6 – 8 maart 2015. Vrijdag 6 maart worden de deelnemers om 19 uur verwacht. Voor hen én degene die hen naar de locatie brengen is er dan een eenvoudige doch voedzame maaltijd. We sluiten het weekend op zondag af met een viering, gevolgd door een lunch, waarna de jongeren rond 13 uur weer huiswaarts gaan.


De locatie is  Fort Penningsveer website: http://www.fort-penningsveer.nl Dit is vlak bij Haarlem. 

Het catechese weekend staat open voor jongeren uit beide bisdommen.  Van de deelnemers wordt geen  financiële bijdrage verwacht omdat – naar onze mening – dit weekend deel uit maakt van het totaal aanbod op het gebied van catechese.

We roepen iedereen op ons te helpen bij het enthousiasmeren van de jongeren in de parochies.

De email adressen van Harald en Martina Munch-Liebler ( fam.munch@planet.nl of  martina.liebler@planet.nl   staan al wagenwijd open voor aanmeldingen. Liefst vóór 23 februari.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 27 januari 2015