Werkweek Oud-Katholieke spiritualiteit

Vorig jaar is er vanwege het Internationale Oud-Katholieken Congres geen ‘Werkweek Oud-Katholieke spiritualiteit’ georganiseerd. Dit jaar is er voor de derde keer het aanbod ons tijdens enkele dagen van contemplatie te verdiepen in de Oud-Katholieke spiritualiteit.

Het thema in 2015 is: “Oud-Katholiek zijn als levenskunst” met drie kernthema’s: openheid, verbondenheid en participatie. De werkweek wordt begeleid door aartsbisschop dr. Joris Vercammen (Utrecht), dr. Michael Bangert (Basel) en door Peter Klein (Blumberg).

Aartsbisschop Joris zal ons in het onderwerp meenemen door middel van enkele lezingen, waarna we ons er verder in zullen verdiepen met Bijbelstudie, begeleid door Michael Bangert, en door middel van meditatie onder begeleiding van Peter Klein.

Het dagschema is gebaseerd op de gebedstijden van de monniken. Er is voldoende tijd voor uitwisseling en gesprekken, en voor wandelingen in de omgeving die daartoe uitnodigt.

Tijd: van vrijdag 3 juli (12.15 uur) tot maandag 6 juli 2015 (ca. 13.00 uur)
Locatie: Benedictijner abdij van St. Willibrord in Doetinchem
Voertaal: Duits
Deelnemers: geestelijken en leken uit Zwitserland, Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Polen en de Tsjechische Republiek. Er kunnen maximaal 22 personen deelnemen, inclusief de begeleiders.
Kosten: (contant te betalen bij aankomst) € 190,00 plus reiskosten
Voor meer informatie: werkwoche-ak@web.de

U kunt zich tot 13 juni 2015 per email aanmelden via: buro@okkn.nl

of schriftelijk via:

Bisschoppelijk Bureau
Kon. Wilhelminalaan 3
3818 HN Amersfoort

Net als bij de vorige bijeenkomsten is het de bedoeling dat de werkweek gekenmerkt wordt door ontmoetingen op voet van gelijkheid en wederzijds respect, en dat het geleerde in de praktijk van alle dag ervaren wordt.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 1 februari 2015