Matthäuspassion – Passieconcert – Johann Sebastian Bach

Op zaterdag  14 maart 2015  zal  in  de Oud-Katholieke Engelmunduskerk (Koningin Wilhelminakade 119 te IJmuiden) een  Passieconcert worden gegeven, waarbij onder meer delen uit de Matthäus-Passion van Johann  Sebastian Bach  (1685-1750) ten gehore worden gebracht. 
Aanvangstijd is
 20.00 uur

Meewerkenden zijn het Vocaal Ensemble Musica Sacra, Joretta Witvliet, 1e viool, Nanske de Jong-Schouwenburg, 2e viool,Ynske Gunning, altviool en de celliste Janneke Witvliet. Verder de fluitiste Marion Kroon en de hoboïst Thijs Dapper. Het geheel staat onder leiding van Anja van der Ploeg, die tevens het (kist)orgel bespeelt en de continuopartij voor haar rekening neemt.

Tijdens het Passieconcert zullen diverse koralen worden uitgevoerd, o.a . “O Haupt voll Blut und Wunden”, “Wenn ich einmal soll scheiden”, het beroemde slotkoor “Wir setzen uns mit Tränen nieder” en ook aria´s (door leden uit het Vocaal Ensemble Musica Sacra) uit de Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach: Sopraanaria´s als “Blute nur, ich will dir mein Herze schenken”,“Aus Liebe will mein Heiland sterben” met de mooie fluitsolo, de altaria´s “Buss und Reu”, het ontroerende “Erbarme dich” met prachtige vioolpartij en de aria “Können Tränen nichts erlangen”..

Het resterende programma  bestaat uitsluitend uit andere werken van de wereldberoemde Duitser Bach: mooie ingetogen koraalvoorspelen “O Mensch bewein dein Sunde gross”, “Erbarm dich mein, o Herre Gott”, het Agnus Dei, de bekende Air uit een orkestsuite, een stemmig Adagio voor hobo en orgel.

De muziek wordt afgewisseld met gedichten die zullen worden voorgedragen door gemeenteleden.

Voor mensen die de Matthäus-Passion te lang vinden is dit concert een goed alternatief. Deze avond die in het teken zal staan van Passiemuziek kan gezien worden als een mooie opmaat voor en een goede voorbereiding op de Goede Week. 

Na afloop van deze Passieavond zal een open schaalcollecte worden gehouden ter bestrijding van de kosten.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 6 maart 2015