Menselijke waardigheid in de klem? Kerk een zorg – 9e Quasimodolezing

De zorg staat onder enorme druk. Wat staat daarbij op het spel? Financiën – zeker, maar ook en vooral de mens zelf die zorg nodig heeft. Menselijke waardigheid staat met de zorg op het spel en dat is zorgelijk. De maatschappij maakt zich zorgen – de kerken ook. Wat kan vanuit kerk en theologie gezegd worden als bijdrage aan het debat?
Het thema is zeker een zorg voor kerken en theologen. Maar: hoe landt deze inbreng bij verzekeraars, bestuurders in de zorg, en zorgprofessionals? Dit is de inhoud van de Quasimodolezing van 2015. Een theoloog en politicus gaat met verzekeraars, bestuurders, en professionals in debat om zo te verhelderen wat er op het spel staat.

Door: Prof.Dr. Ruard R. Ganzevoort

Op: vrijdag 10 april 2015

Van: 19.00 – 22.00 uur

In: De Driehoek, Willemsplantsoen 2, Utrecht

Programma:

19.00   Zaal open; koffie en thee

19.30   Welkomstwoord

19.40   Menselijke waardigheid in de klem? Kerk een zorg. 

20.30   Muzikaal intermezzo

20.35   Panel:

           Mr. André Rouvoet, voorzitter branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland
           Prof.Dr. Jan L.L. Kimpen, voorzitter Raad van Bestuur UMC
           Drs. Marieke Ridder, geestelijk verzorger in verpleeghuis Bornholm en Hospice Bardo

21.45   Afsluiting met een drankje

Inschrijving: per email naar buro@okkn.nl.

Kosten:€ 15 (voor studenten € 10) – inclusief koffie en thee,

over te maken op NL68INGB0000225000 t.n.v. de Oud-Katholieke Kerk van Nederland o.v.v. Quasimodolezing 2015.

De Quasimodolezing is een initiatief van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, bedoeld voor allen die zich betrokken voelen bij vragen rond geloof en kerk in de huidige samenleving. De lezing vindt plaats rond de tweede zondag van Pasen, zondag ‘Quasimodo’. Met de lezing worden thema’s die in de (oud-) katholieke traiditie een belangrijke rol hebben gspeeld, in een ruimere context geplaatst en onderzocht op hun betekening voor de actuele situatie van geloof en kerk.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 6 maart 2015