Gevraagd……

Als onderdeel van het nieuwe beleidsplan – dat ter Synode 2015 gepresenteerd zal worden – zal een werkgroep zich bezig gaan houden met het verder professionaliseren van het personeelsbeleid. 

Voor de bemensing van de werkgroep komt het Collegiaal Bestuur graag in contact met een oud-katholiek parochiaan met een achtergrond in de HRM (human resource management) c.q. het personeelswerk, die het leuk vindt op deze wijze een bijdrage te leveren aan het landelijk beleid. Het betreft een vrijwillige functie voor ongeveer 1,5 jaar.

Bent u of kent u die persoon, dan vernemen wij dit graag!

U kunt daartoe contact opnemen met de secretaris, Miranda Konings, op telefoonnummer 033 – 4620875 of via de mail buro@okkn.nl.

Veel dank voor uw medewerking!

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 8 september 2015