Hoogleraar Martien Parmentier krijgt Pascalprijs

Hoogleraar Martien Parmentier heeft afgelopen zaterdag 19 september, tijdens de seminariedag in Haarlem, de Blaise Pascalprijs ontvangen voor zijn veelzijdige bijdrage in de theologie. Zijn deskundigheid op het terrein van de vroege kerk en hedendaagse charismatische vernieuwing wist hij vruchtbaar te maken voor kerkelijke vernieuwing en eenheid.

De prijs is een onderscheiding voor personenen ‘die zich verdienstelijk hebben gemaakt door uitmuntende theologische studies verband houdende met de Oud-Katholieke Kerk of door andere gelijkwaardige prestaties’. De Blaise Pascalprijs bestaat uit een legpenning, een oorkonde en een geldbedrag.Hij wordt ongeveer eens in de vier jaar uitgereikt door het Oud-Katholiek Seminarie (Universiteit Utrecht).

Martien Parmentier promoveerde in 1973 aan de Universiteit van Oxford op een proefschrift over de Heilige Geest in het werk van kerkvader Gregoriuis van Nyssa. Hij publiceerde veel over de leer van de Heilige Geest, wat hem de bijnaam ‘hoogleraar Heilige Geest’ opleverde. Als theoloog liet hij zijn sporen na aan diverse universiteiten, waaronder de Universiteit van Bern. Maar de reden dat hij de prijs ontving, ligt vooral in het feit dat hij zich inzette voor het gesprek tussen kerken en de zoektocht naar onderlinge eenheid. Ook vertegenwoordigde Parmentier de Oud-Katholieke Kerk in de commissie voor Geloof en Kerkorde en de Wereldraad van Kerken. Na zijn priesterwijding in 1971 was hij tevens actief als voorganger en deken van het Metropolitaan Kapittel van Utrecht.

We feliciteren Martien van harte met deze bijzondere onderscheiding!

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 22 september 2015