Haarlemse Geestelijkheid bezint op Kaageiland

Op woensdag 7 oktober kwam de geestelijkheid uit het bisdom Haarlem bij elkaar op het Kaageiland, dat ligt aan de zuidpunt van de Haarlemmermeer. Plaats van samenkomst was ‘de Stal op de Kaag’, een bezinningscentrum dat daar is opgericht door rooms-katholiek priester Kees van Lent. Met opzet was een schilderachtige locatie uitgezocht om een onderwerp te bespreken dat toch ook onder pastores niet zo heel vaak expliciet ter sprake komt: ons eigen geloven.

De ochtend begon met een hartelijk welkom, met name aan Age Kramer, sinds vier dagen diaken en voor het eerst in ons midden. Daarna baden we de lauden onder leiding van Pim in de mooie bovenzaal die uitzicht geeft over de polder.
Daarna volgde het ochtendprogramma, dat een beetje was opgezet als de schilderijententoonstelling van Mussorgsky: zes korte gesprekken in steeds wisselende groepjes waarin via diverse vragen en werkvormen het onderwerp werd verkend. Welke bijbeltekst spreekt momenteel bijzonder tot je? Hoe zou je de Heilige Geest tekenen? Welke ballast wat betreft geloven laat je achter je? Vul een kruis met plaatjes die wat zeggen over jouw geloof!
Na een heerlijke lunch, genoten buiten in de tuin, was de middag gevuld met twee rustige onderdelen.
In twee-tallen liepen we over het mooie eiland een zogenaamde ‘Emmaus-wandeling’, waarbij je elkaar via een bepaalde methodiek helpt om het spreken over een bepaald onderwerp te verdiepen. Daarna volgde een groepsgesprek, met als centrale vraag: Wat betekent het voor je geloven, dat je werkt als geestelijke? Het werken in de kerk kan je geloof voeden, maar heel eerlijk konden we elkaar toevertrouwen dat het tegendeel ook wel eens geldt. En dat het soms ook goed kan zijn om buiten de eigen kerk plaatsen en bronnen te vinden die ons spiritueel kunnen voeden. 
We besloten de dag met het bidden en zingen van de vespers en het drinken van een borreltje met elkaar. Het pontje over de ringvaart van de Haarlemmermeer bracht ons allemaal weer richting huis, kerk en… werk 
waar we in geloven.
 
Door: Erna Peijnenburg

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 9 oktober 2015