Wat kan jouw kerk doen als er plotseling vluchtelingen in je stad of dorp komen?

Een voorbeeld uit Haarlem…

Direct na het bekend worden dat in de leegstaande koepelgevangenis in Haarlem ongeveer 350 (vooral) jonge mannen zouden worden ondergebracht, vroegen de kerken die lid zijn van de Raad van Kerken van Haarlem en de kerken die vertegenwoordigd zijn in ‘Geloven in de Stad’, zich af wat zij kunnen doen om deze mensen te helpen.

Al snel werden er acties ondernomen. Na de eerste nacht vertelden de vluchtelingen dat ze het koud hadden gehad. Het Apostolische Genootschap besloot direct om dekens en pyjama’s in te zamelen. Later werd er op loopafstand van de Koepel een zogenaamde Welkomwinkel geopend waar men kleding kan brengen en waar de vluchtelingen kleding kunnen uitzoeken op vertoon van een bewijs dat ze uit ‘hotel de Koepel’ komen.

De kerken worden vrijwel elke dag per email ingelicht over de stand van zaken en de initiatieven die er ondernomen zijn. Ds. Tom de Haan heeft op kosten van de  Raad van Kerken van Haarlem in overleg met het COA een ‘Geloof-bord’ geschonken waarop informatie gegeven wordt rond geloof. Voorwaarde van het COA was dat het open staat voor activiteiten van alle geloven zowel voor moslims, christenen, boeddhisten etc.

De Oud-Katholieke kerk bood aan om de lering- en gemeentezaal overdag beschikbaar te stellen voor taallessen, maar er zijn ook parochianen die bereid zijn om vluchtelingen Nederlands te leren.  

Dinsdag 6 oktober organiseerde de Raad van Kerken een lang van te voren geplande avond over ‘Modern diaconaat en het spiritueel belang van verbonden zijn met mensen’. Prof. Erik Borgman en de straatpastor van Haarlem gaven beide een bevlogen lezing. Wat iedere bezoeker denk ik bij zal blijven is de boodschap van Erik Borgman:

’Diaconie doe je niet alleen om anderen te helpen, maar ook voor jezelf. Je wordt er een beter mens van en je krijgt een betere relatie met God’.

Door: Marijke Nijman-Smits

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 12 oktober 2015