Priesterwijding

UITNODIGING

De Aartsbisschop van Utrecht, mgr. dr. Joris Vercammen, heeft het voornemen de priesterwijding toe te dienen aan

Franciscus Johannes Maria Duivenvoorde
en
Louis Christiaan Runhaar

Deze wijding zal plaatsvinden tijdens een pontificale eucharistieviering op zaterdag 14 november 2015 om 15.00 uur in de kathedrale kerk van de H. Gertrudis te Utrecht. Na de viering is er in het naastgelegen centrum ‘In de Driehoek’ gelegenheid om beide nieuwgewijde priesters geluk te wensen.

Graag nodig ik U uit hierbij aanwezig te zijn.

De dag daarna, zondag 15 november, zullen de nieuwe priesters, ieder in hun eigen parochie, voor het eerst voorgaan in de viering van de eucharistie. De vieringen in Amersfoort (H. Georgius, ’t Zand 13) en Culemborg (HH. Barbara en Antonius, Varkensmarkt 18) beginnen allebei om 10.00 uur.

Can. drs. Wietse van der Velde,
deken van het Metropolitaan Kapittel van Utrecht.

______________________________________________________________________________
De priesters en diakens van beide bisdommen van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland worden uitgenodigd om aan de viering deel te nemen, gekleed in toga met superplie resp. albe en witte stola. Zij worden gevraagd zich te verzamelen om 14.30 uur in de voorkamers van de pastorie, te bereiken via het kerkgebouw. Ook ambtsdragers van andere kerken worden van harte uitgenodigd om zich hier in ambtskleding te verzamelen.
De kathedrale kerk van de H. Gertrudis, Willemsplantsoen 2, 3511 LA Utrecht, ligt tegenover het Centraal Station (uitgang Godebaldkwartier). Nabijgelegen parkeergarages zijn Rijnkade en Springweg.
Kinderopvang is in beperkte mate aanwezig. Als U hiervan gebruik wilt maken, graag tijdig melden via lcrunhaar@hotmail.com.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 29 oktober 2015