Vacature 1e organist en koorleider m/v

Oud-Katholieke parochie van Sint Vitus aan het Melkpad te Hilversum

 In onze parochie is per direct een vacature voor een

1e organist en koorleider m/v

 

Onze parochiekerk beschikt over een Bätz-Witteorgel uit 1873 (in 2014 gerestaureerd en uitgebreid) en een koororgel uit 1830 (T.C. Bates).

Het gemengde koor bestaat uit ca. tien enthousiaste leden. Het koor zingt iedere zon- en feestdag en daarnaast geeft het met Allerzielen, in de Advent en de Veertigdagentijd een concert met kerkmuziek. Repetities zijn éénmaal per week op woensdagavond (behalve gedurende de zomervakantie). Naast de 1e organist zijn er nog drie organisten die regelmatig in de vieringen spelen.

Van een 1e organist/cantor verlangen wij:

  • het begeleiden van de zang van koor en gemeente op twee zondagen in de maand en op de hoogfeesten
  • het leiden van de wekelijkse koorrepetitie
  • het bezit van (minimaal) een Diploma Kerkmuziek, dat recht geeft op de Bevoegdheidsverklaring II, genoemd in de Generale Regeling Kerkmusici van de Protestantse Kerk in Nederland of een daaraan gelijkgesteld diploma binnen de Rooms-Katholieke Kerk van Nederland.
  • kennis van de (oud-)katholieke liturgie of de bereidheid die op te doen
  • affiniteit met de klassieke liturgische muziek uit de katholieke en reformatorische traditie
  • openheid voor nieuwe ontwikkelingen in de kerkmuziek
  • openheid voor nieuwe initiatieven om te komen tot een breder liturgisch aanbod in de parochie
  • de bereidheid tot het opbouwen van een band met de parochie
  • een goede samenwerking met de pastores, organisten en kerkkoor

De organist/koorleider maakt deel uit van de werkgroep liturgie die bijzondere vieringen voorbereidt en die beleid ontwikkelt op het gebied van nieuwe initiatieven met betrekking tot de liturgie in de parochie.

De parochie sluit met de organist/koorleider een overeenkomst. De betaling van de diensten als organist en koorleider geschieden volgens de Richtlijn Vergoeding Organisten en Koorleiders zoals die te vinden is in het Vademecum van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Reis- en kopieerkosten worden eveneens vergoed.

Een verzoek om meer informatie en/of uw sollicitatie kunt u tot 29 november 2015 richten tot de Commissie opvolging 1e organist, p.a.:

Mw. I.M.E. Hendriks
Van de Sande Bakhuyzenstraat 136
1223 EA Hilversum
e-mail: i.hendriks3@chello.nl

Voor een nadere kennismaking met de parochie, zie website van de parochie: www.stvitus.nl

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 3 november 2015