Kerk in het publieke domein: internationaal interesse voor Utrechtse katholieke geschiedenis

Waarom bestudeert een Japans onderzoeker Utrechtse kerkgeschiedenis? Omdat er van de Nederlandse situatie iets te leren valt over hoe verschillende religieuze gemeenschappen samenleven.

Dit is de insteek van Genji Yasuhira. Hij is verbonden aan de Universiteit van Kyoto en werkt op het moment als gastonderzoeker aan de Universiteit Utrecht. In deze periode onderzoekt hij de plaats van verschillende groepen, met name Calvinisten en Katholieken, in het Utrecht van de late 17de eeuw.

Wie mocht op welke manier een rol spelen in de publieke ruimte van de stad? Welke personen en welke factoren bepaalden de regels van dit “spel”? Wat was de rol van de Aartsbisschop van Utrecht daarbij (apostolisch vicarissen zoals Philippus Rovenius en Johannes van Neercassel)?

Yasuhira presenteerde zijn onderzoek op 18 januari in het wetenschappelijk werkgezelschap van het Oud-Katholiek Seminarie en maakte daarmee grote indruk. In zijn lezing besprak hij met name de ontwikkeling van de publieke ruimte en de spelers erin rondom de Franse verovering van Utrecht (1672-1673).

Een proeve van zijn werk is te vinden op https://kyoto-u.academia.edu/GenjiYasuhira

In het wetenschappelijk werkgezelschap komen oud-katholieke onderzoekers en onderzoekers van het oud-katholicisme een aantal keer per jaar samen om onderzoek te bespreken, zie: http://seminarie.okkn.nl/pagina/144/werkgezelschap

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 25 januari 2016