Lezing “500 jaar historische gewaden” in de Gertrudiskathedraal te Utrecht

De Gertrudiskathedraal herbergt een bijzondere collectie religieus erfgoed, waaronder kostbaar textiel en veel voorwerpen uit de 17e en 18e eeuw die voor gebruik in de eredienst werden gemaakt. Een aantal topstukken uit de collectie zijn ondergebracht in museum Het Catharijneconvent te Utrecht. Andere bevinden zich her en der in het kerkgebouw en worden van tijd tot tijd nog gewoon gebruikt.

Op zondag 31 januari aanstaande zal Richard de Beer vanuit zijn passie voor deze collectie enkele geheimen onthullen over dit erfgoed. De lezing start om 12 uur (er wordt geen lunch verzorgd, dus neemt u zo u dat wilt zelf een broodje mee).

Richard weet als geen ander mensen mee te nemen in de wondere wereld van verborgen schatten van onze kerkelijke cultuur en ons gelovig leven. De nadruk zal deze zondag liggen op liturgische gewaden uit de afgelopen vijf eeuwen, die in de Gertrudiskathdraal in gebruik zijn en/of worden bewaard.

Richard de Beer (1964) studeerde kunstgeschiedenis en archeologie aan de Radboud-Universiteit van Nijmegen. Hij was gedurende twintig jaar werkzaam bij de Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland, waar hij zich op diverse terreinen bewoog: inventarisaties van kerken van alle denominaties en rapportages en waardestellingen naar aanleiding daarvan; adviezen inzake beheer, behoud en restauraties van kerkelijk erfgoed; selectie en herbestemming van kerkelijk erfgoed. Daarnaast publiceerde hij op het gebied van orgels, middeleeuwse handschriften en kerkgeschiedenis. De afgelopen jaren is hij betrokken geweest bij de determinering en datering van de vele textielschatten, van het zilverwerk en van de relikwieën van de Oud-Katholieke kerk. Richard is sinds 2013 in dienst van de nieuw opgerichte afdeling Erfgoed in Kerken en Kloosters (EKK) van Museum Catharijneconvent en werkt drie dagen in de week als consulent en conservator van het erfgoed in de diverse Oud-Katholieke kerken en in het museum.

Een klein en toegankelijk boekje over de paramenten werd in het vorige decennium geschreven door Greet Roosjen, zaliger gedachtenis. Dit boekje is tijdelijk voor slechts één euro verkrijgbaar op de boekentafel in de gertrudiskathedraal – zo lang de voorraad strekt.


Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 28 januari 2016