Priesterwijding Age Kramer

Afgelopen zaterdag, 30 januari, werd, in een goed gevulde H. Agnes kerk in Egmond aan Zee, Age Kramer door de bisschop van Haarlem tot priester gewijd.  

Naast zijn vrouw en kinderen waren vele andere belangstellenden van binnen en buiten de parochie naar Egmond gekomen om de wijding mee te vieren. Mooie aanbevelingen werden uitgesproken door pastoor Peter-Ben Smit, namens het seminarie, en pastoor Martina Liebler namens de geestelijkheid. 

Een waardevolle persoonlijke bijdrage aan de dienst vormde het door zijn dochters prachtig vertolkte lied en de bijzondere toespraak van de nieuwbakken pastoorsvrouw.

Al met al een dienst om met veel plezier op terug te kijken.

Wij wensen Age zegen over zijn werk in de parochie Den Helder, waar hij komende zondag als pastoor wordt geïnstalleerd.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 2 februari 2016